Ing. JIŘÍ SUROVEC, Ph.D.
AUTORIZOVANÝ STATIK A PROJEKTANT

Statika staveb, projekční činnost

O nás

Jako autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a dopravní stavby poskytuji spolu s mými spolupracovníky kompletní služby v oblasti statiky staveb. Můžeme Vám nabídnout statické posudky, stavební průzkumy a následnou projekční činnost.

Komplexnější služby pro větší klienty nabízíme pod hlavičkou společnosti PSDS s.r.o., kde jsem angažován jako jednatel.

Co dělá statik?

Statik ručí za únosnost, stabilitu a trvanlivost nosné konstrukce. U přestaveb a rekonstrukcí zajišťuje podrobné popsání stavu stávající nosné konstrukce pomocí stavebního průzkumu.

Statik se v rámci své činnosti zasazuje také o celkovou hospodárnost stavby. Dokument, kterým se prokazuje splnění požadavků investora z pohledu celkové únosnosti, se nazývá statický posudek.

Projekty pro stavební úřad

V oblasti projekční činnosti poskytujeme služby zejména v návaznosti na statické posudky. Projektová dokumentace splňuje požadavky stavebního zákona a navazujících vyhlášek a je bez problémů akceptována stavebními úřady.

Kolik stojí statický posudek?

Ceny jsou stanovovány individuálně pro každou zakázku. Orientační cena za statický výpočet na novostavbu rodinného domu je cca 10 000 Kč. Ceny za dílčí statické posudky u rekonstrukcí se pohybují okolo 7 000 Kč. K výše uvedeným cenám je nutné připočítat daň z přidané hodnoty.

Naše služby v oblasti statických posudků Vám nabídneme od 1.1.2011 zlevněné o daň z přidané hodnoty. K tomuto datu předpokládáme, že bude zrušena registrace plátce k dani z přidané hodnoty.